REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vysvětlení použitých zkratek v textu:

  • e-shop = webové rozhraní dostupné na https://megbiobachovky.cz/;
  • zákazník/ kupující = fyzická osoba v postavení spotřebitele, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, s niž dochází k uzavření kupní smlouvy na koupi zboží nabízeného na e-shopu;
  • my = prodávající, neboli provozovatel e-shopu;  
  • zboží = zboží zakoupené zákazníkem na e-shopu;

I. Záruční doba

  1. Našim zákazníkům poskytujeme standardně záruční dobu 24 měsíců, která běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím, s výjimkou případů uvedených v čl. V odst. 1 tohoto reklamačního řádu.
  2. Tato záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby. Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako „spotřebujte do/best before“ nebo „datum minimální trvanlivosti“. Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.
  3. V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.
  4. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus pokračuje původní záruční doba.

II. Práva a povinnosti zákazníka

  1. Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou, nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
  2. Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
  3. V případě, že kupující přebírá zásilku od přepravce či ve výdejním místě zprostředkovatele (ne prodávajícího), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci či zprostředkovateli, viz obchodní podmínky e-shopu.
  4. V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

III. Postup při reklamaci

  1. Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo e-mailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému:
  2. Reklamované zboží lze i rovnou odeslat prodávajícímu, a to balíkem bez dobírky spolu s průvodním dopisem obsahujícím krátké vyjádření k důvodům reklamace na adresu skladu prodávajícího: Libušina 514/34, Karlovy Vary 360 01;
  3. Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál nebo kopii pokladní účtenky či reklamačního protokolu či faktury. V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může doklad vyhledat sám prodávající.
  4. Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, ideálně i číslo účtu pro vrácení kupní ceny v případě uznání reklamace).
  5. Fotografie reklamovaného zboží zasílejte na e-mail společnosti: megbiobachovky@m-e-g.cz

IV. Řešení reklamace

  1. Prodávající informuje zákazníka o způsobu posouzení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a potvrdí převzetí reklamovaného zboží.
  2. Na posouzení a realizaci reklamace má prodávající 30 dnů.
  3. O vyřízení reklamace prodávající informuje zákazníka telefonicky či elektronicky na zanechané kontaktní údaje neprodleně po posouzení reklamace.
  4. Prodávající může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě, že to nelze, může zboží poměrně vzhledem k poškození zlevnit či vrátit částku, za kterou bylo zakoupeno, a to bankovním převodem, případně po domluvě hotově nebo formou poukazu.
  5. V případě, že prodávající nestihne posoudit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů, má zákazník právo na nový produkt nebo vrácení částky, za kterou bylo zboží zakoupeno.
  6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených přepravních nákladů spojených s podáním reklamace v obvyklé výši přepravy za obdobné zásilky.

V. Jaké zboží nelze reklamovat

  1. Prodávající prohlašuje, že nelze reklamovat následující zboží:
    • zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu;
    • použité kosmetické přípravky a doplňky stravy bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů;
    • zboží, jehož závada byla způsobena běžným opotřebením;
    • zboží, na němž vznikla závada způsobená zákazníkovým nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením zboží;
    • zboží, na němž vznikla vada v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 28. 8. 2022